BOOKKEEPING

BOOKKEEPING

Een correcte, complete administratie voorkomt problemen.

Uw administratie bestaat uit alle gegevens, die u digitaal of schriftelijk over uw bedrijf vastlegt. Van kassabonnen tot facturen. Van bankafschriften tot contracten. Een goed opgezette administratie is wettelijk verplicht. Voldoet die van u aan de eisen? Of is deze onvolledig en onoverzichtelijk door gebrek aan tijd? Overweeg dan uitbesteding. U voorkomt nare gevolgen en wij doen het graag.

Uw jaarrekening moet feilloos zijn. Uw bank beoordeelt deze bij een leningaanvraag. De Belastingdienst baseert er de hoogte van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting op. De KvK maakt het document openbaar. In 2013 constateerde de Autoriteit Financiële Markten bij 4 op de 10 bedrijven fouten in het jaarverslag. Wij stellen elk jaar 900 jaarrekeningen samen. Tot in detail verzorgd.

Wij minimaliseren het risico op fouten door meerdere controles uit te voeren. De assistent-accountant stelt uw jaarrekening op. De belastingadviseur toetst deze. Uw vaste contactpersoon controleert. Pas dan ontvangt u het concept. Nadat de assistent de wijzigingen heeft doorgevoerd, controleert de accountant het totaal.

Presenteer en leid uw bedrijf op basis van cijfers en feiten.

Heeft u een financiering nodig en vraagt uw bank u om tussentijdse cijfers? Moet u het UWV een omzetprognose sturen, nadat u ontslag voor een medewerker heeft aangevraagd? Of wilt u uw bedrijf strakker sturen op basis van actuele gegevens? Onze maandelijkse of kwartaalrapportages vertellen u, én de externe instanties precies wat ze willen weten. In heldere cijfers en feiten.

Bij financieringsaanvragen, bedrijfsoverdracht en -opvolging.

U bent vaak niet in staat de fiscale, financiële en/of juridische gevolgen van uw plannen te overzien. Daardoor kunt u veel geld verliezen. Zoals bij een bedrijfsoverdracht of bedrijfsopvolging. U verhoogt uw opbrengst, als u nu uw juridische en fiscale organistratiestructuur toetst en in orde maakt. Zo voorkomt u, dat u een te groot deel aan de fiscus moet afstaan.

Wij begeleiden u o.a. bij de volgende financiële kwesties:

  • U wilt investeren in bedrijfsmiddelen, zoals een auto, machine of computerapparatuur. Wij werken de financieringsmogelijkheden voor u uit.
  • U start een bedrijf en heeft krediet nodig. Uw plan voldoet niet aan de eisen van de bank. Wij helpen u aan een ondernemingsplan dat wel voldoet.
  • U wilt een investeringssubsidie aanvragen. Met een aankoopbewijs komt u niet ver. Wij verzorgen de benodigde subsidie-aanvraagformulieren.
  • U wilt gaan samenwerken met een andere onderneming. Welke afspraken moet u vastleggen? Wij maken een risico-analyse en stellen het contract op.
  • U wilt uw bedrijf over enkele jaren aan uw zoon of dochter schenken. Wij stellen het meest gunstige fiscaal overdrachtsplan op.
  • U wilt een bedrijf overnemen of uw bedrijf verkopen. Wij helpen u o.a. met een intentieverklaring, waardebepaling, verkoopvoorwaarden, financiering, due-diligence-onderzoek, contracten, verzekeringen en garanties.